Planetárne konštelácie

Sú metódou na spoznanie a možnosť prežiť skryté energie a talenty vo  vlastnom horoskope, ktoré vytvorili náš súčasný život. Ako jedna z mála metód napomáha klientovi, spoznať jeho ozajstné možnosti a konečne žiť kreatívny život. Každý z nás zažil, že často nekonáme tak, ako by sme chceli a pristihneme sa, že urobíme to, čo sme vlastne nechceli. Jedným z dôvodov, prečo sa to deje, je to, že to čo urobíme, či ako konáme, pochádza z nášho rodinného systému, čiže naučené vzorce od rodičov bez využívania vlastného potenciálu. Každý z nás je hlboko spojený s ľuďmi patriacimi do nášho rodinného systému, ktorý siaha cez niekoľké generácie. Toto spojenie môže spôsobovať choroby, náchylnosť k nehodám, depresie, rôzne zlyhania, vzťahové problémy s rodičmi, deťmi či partnermi, finančné problémy a pod.

Planetárne konštelácie sú metódou, pomocou ktorej sa vynáša na svetlo nevedomá zložka vlastného systému. Táto metóda slúži k odkrývaniu dovtedy neviditeľných poriadkov, ktoré spájajú jednotlivca s jeho vlastnou dynamikou planetárneho postavenia, kedy podvedome a nechtiac preberáme na seba cítenie a konanie osôb z nášho rodinného systému. Trpíme ale pre vinu alebo osud niekoho iného z nášho rodu, pretože žijeme ich vzorce a nevyužívame vlastne svoj potenciál.

V mene “slepej“ lásky k našej rodine (a často iba na nevedomej úrovni) zdieľame šťastie aj nešťastie našich predkov; preberáme ich nedokončené úlohy, ich zodpovednosť, čím sa odrežeme od sily, ktorá prúdi z nášho planetárneho systému. Pomocou planetárnych konštelácií spoznáme skrytý vplyv energií na náš život, pochopíme korene problému a nájdeme poznanie, ako podporiť lásku v našich vzťahoch vo vlastnom živote či riešiť problémy, ktoré nás trápia.

Konštelácie prevádzame individuálnou alebo skupinovou formou. Táto metóda pomáha k hlbšiemu porozumeniu každému zúčastnenému, nie iba tomu, kto má postavenú svoju konšteláciu. Účastníci nesú za seba a za to, čo robia počas celého seminára, plnú zodpovednosť.