Astrológia

Astrológia zachytáva rytmus, energiu života prírody a tiež to, ako táto energia pôsobí na dianie na Zemi, na každého človeka. Vesmír, najmä slnečná sústava je z hľadiska astrológie v pohybe. Ide o živý systém, ktorý sa neustále vyvíja. Je prepojený natoľko, že zmena akejkoľvek časti systému sa prejaví aj na celku, a naopak. Prepojený je nielen priestor, ale aj čas. Astrológia sa tak môže pozerať do budúcnosti rovnako ako do minulosti. Astrológia sa zaoberá postavením planét, resp. planét, Slnka a Mesiaca v konkrétnom okamihu, z konkrétneho miesta na Zemi. Každá planéta si pritom nesie svoj vlastný význam, energiu, poslanie alebo frekvenciu a je spájaná aj s konkrétnym znamením zverokruhu.

Každá planéta tak ožíva energiou prostredníctvom jedného z dvanástich znamení zverokruhu, ktoré rozdeľujú rok na dvanásť rôznych období. Hoci má každé znamenie priradenú určitú planétu, detailný horoskop zohľadňuje každú z planét, ktorá sa v danom okamihu nachádza na určitom mieste, v konkrétnom postavení voči ostatným planétam.

Alebo inak: každá planéta ovplyvňuje svojou energiou život na Zemi i Váš osobný život  – s ohľadom na aktuálne znamenie zverokruhu, ktoré predstavuje akýsi filter jej pôsobenia. Svoju úlohu zohráva aj postavenie danej planéty voči ostatným.

 

Osobný horoskop

Vyjadruje náš postoj k živou, zdravotné, majetkové pomery, intelekt a spôsob konštelácie, skryté obavy a zábrany, nevedomé motivácie a ciele, pohľad na partnerstvo a sex, na otázky života a smrti. Je to potenciál všetkých našich daností, možností, schopností, talentov ale aj obmedzení, ktoré nás môžu celý život sprevádzať. Každý z nás má slobodnú vôľu a možnosť slobodne sa rozhodnúť. Teba od nás závisí ako potenciál a možnosti rozvinieme a aký život žijeme.

 

Aktuálne dianie

Planéty a ďalšie vesmírne prvky sa neustále pohybujú. Nesú so sebou energie a možnosti ich postavenia k Vášmu osobnému horoskopu sa dá pozrieť do danej situácie, v ktorej sa človek nachádza a prežíva.

 

Partnerská zhoda

Partnerská zhoda Vám napovie, ako sa Váš vzťah podarí, aké sú najväčšie úskalia pred Vami, ktoré vlastnosti môžu byť problémom či naopak ktoré Vám váš vzťah zjednodušia. Možnosti ktoré Vám vzťah dávať potenciál ktorý partner ukrýva.

 

Detský horoskop

Horoskop prezradí ako z dieťaťa vychovať šťastnú bytosť a ako mu porozumieť. Stačí potom spoznať charakter, jeho želania a spoznať veci potenciál a smer. Rozoberá vedomie, podvedomie, racionalitu a sebarealizáciu dieťaťa.